Ana Sayfa
Engelli Öğrenci Birimi
Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

1- Yüksek lisans ve Doktora Programlarında engelli öğrenci kontenjanı var mıdır?

Engeli bulunan öğrenciler sadece tezli yüksek lisans programları için özel şartlı öğrenci kontenjanından faydalanabilmekte olup kontenjan her yarıyıl “iki” öğrenci ile sınırlıdır. Özel şartlı öğrenci başvuruları başvuru takviminde belirlenen süre içinde “Özel Şartlı Öğrenci Başvuru Formu” ile alınır.

Engelli öğrenci adayları, Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik’in 3. Maddesi uyarınca çalışma güçlerinin en az %40’ından yoksun olduklarını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek zorundadır.

Özel Şartlı Öğrenci kabulü ve başarı değerlendirmesi:

  • ALES notunun %50’si,
  • Mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak EABD/EASD başkanlığının değerlendirmesi ve EYK kararı ile gerçekleşir.

2- Engelli öğrencilere ders muafiyeti uygulanmakta mıdır?

Ders muafiyeti uygulaması bulunmamakta olup, 08/10/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul karar uyarınca engelli öğrencilerin başvurmaları halinde öğrenciye varsa başvurdukları dersin eşdeğerinin verilmesinin sağlanmasına, bunun sağlanamaması durumunda ise ders programının bu konuda gelişen program ve teknik kullanılarak öğrenciye uyarlanması gerekmektedir.

3-Üniversitenizde öğrenim gören engelli öğrencilere herhangi bir burs sağlanmakta mıdır?

İhtiyaç içerisinde olduğu tespit edilen engelli öğrencilerimizin üniversitemiz ve diğer STK burs imkânlarından yararlanmaları ve üniversitemizde kısmi zamanlı çalışmaları sağlanmaktadır.

4-Erasmus Değişim Programına başvuran engelli öğrenci ve personele sunulan olanaklar nelerdir?

Sorunun cevabına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.