Hizmetlerimiz

Engelli Öğrencilerin Tespiti: Her eğitim öğretim yılının başında Öğrenci İşleri Daire Başkakanlığından üniversitemizi kazanan engelli öğrencilerimizin bilgileri alınmakta ve öğrencilerle görüşerek birime kayıtları yapılmaktadır.

Psiko-Sosyal ve Akademik Danışmanlık: Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi ve Mediko Sosyal Merkezi tarafından öğrencilerimize psiko-sosyal hizmeti, eğitim öğretim birimlerindeki engelli öğrenci birim danışmanları tarafından da akademik danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

Engelli Öğrencisi Bulunan Bölümlere Danışmanlık: Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencisi olan bölümlere, gerektiği durumlarda, danışmanlık hizmeti verir; öğretim elemanlarını, öğrencinin ihtiyaç duyduğu ders ve sınav uyarlamaları ve gerekçeleri konusunda bilgilendirir.

Akran Desteği: Engelinden ötürü derslerde not tutmakta güçlük çeken ya da not tutamayan öğrencilere kısmi zamanlı çalışma kapsamında not tutucu hizmeti sağlanmaktadır.

Ders Partnerliği: Engelinden ötürü ders çalışmakta güçlük çeken öğrencilere, gönüllü öğrenciler tarafından ders partnerliği sağlanmaktadır.

Burs Hizmetleri: İhtiyaç içerisinde olduğu tespit edilen engelli öğrencilerimizin üniversitemiz ve diğer STK burs imkânlarından yararlanmaları ve üniversitemizde kısmi zamanlı çalışmaları sağlanmaktadır.

Eğitim Hizmetleri: Üniversitemiz personelinin ve öğrencilerinin engellilik alanında bilgi ve duyarlılık düzeyini artırmaya yönelik, birim tarafından çeşitli seminer ve etkinlikler düzenlenmektedir.