Genel

Hızla değişen ve gelişen dünya düzeni içinde Sakarya Üniversitesi, zamanın gereklerini dikkate alarak, evrensel eğitim anlayışını sosyal ve kültürel faaliyetlerle destekleyerek sürdürmektedir. Bu faaliyetleri zaman ve mekan sınırı tanımadan tüm yıla yaymakta, öğrencisinden personeline ve hatta Sakarya halkına kadar ulaştırmaya çalışmaktadır. 

Daire Başkanlığımızda Kültür hizmetleri, Kültür Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Müdürlüğümüz bu hizmetleri yürütürken, öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek; sosyal ve kültürel gelişimlerine yardımcı olmak; yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak; güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını temin etmek amacıyla pek çok etkinlik planlayıp gerçekleştirmektedir.

Kültür Şube Müdürlüğü, sosyal ve kültürel faaliyetlerini yürütürken Spor Kültür ve Sanat Birliği, Fakülte ve Yüksekokulların Spor Kültür ve Sanat Kurulları ve Öğrenci Kulüpleri ile koordineli çalışmaktadır.